Hvordan bli kvitt mosen

Litt om mose, lav og alger på taket.

Mose

Mosen viser seg som grønne eller brune dotter på taket. I porene på takbelegget legger det seg støv, jord, pollen og andre organiske matrialer. Dette inneholder næringsstoffer som gir grobunn for moseoppblomstring. Og sammen med fuktighet så er dette yppelige forhold for mosen. Det finnes over 1000 forskjellige mosesorter, derfor kan det variere mye på hvordan den oppfører seg. Mosen vokser best på nordsiden av taket, hvor det er mest fuktighet.

Lav

Lav kan derimot godt trives der det er sol også. Lav viser seg som gule, lysegrønne eller brune roser på taket. Lavens røtter vokser inn i takbelegget og utskiller enzymer som løser opp mineralene som blir til næring.

Alger

Alger er det belegget som kommer raskest. Det viser seg som et grønnaktig eller brunt belegg på taket.

Er det farlig med mose på taket?
Det sier seg selv at et mosegrodd tak som holder på fuktigheten, og hindrer ventilasjonen ikke er bra. Enzymene som mose og lav skiller ut etser på takbelegget som forvitrer. Det kan da komme vann inn i belegget som kan forårsake frostsprengning. Men taket tåler litt begroing, og da er det mest for utseendes skyld at begroingen fjernes.

Taket har ikke godt av å bli mosegrodd

Mose og lav skiller ut syrer som skader taksteinen

Hvordan fjerne mose fra taket?

Høytrykkspyling

Høytrykkspyling anbefales ikke. Høytrykkspyling medfører stor risk for vannskader. I følge Benders, så sliter trykket på steinens toppbelegg, og åpner porene på steinen. Vannstråler kommer heller ikke til mosen og lavens røtter, så påveksten begynner å gro med en gang igjen. Skulle man likevel ville høytrykkspyle taket, må man passe på å gjøre det riktig. Og etterpå bør steinen forsegles med impregnering eller maling.

Kobbertråd

Kobbertråd er et gammelt “kjerringråd” mot mose. Får man tak i en kobbertråd eller lignende kan denne strekkes over mønet fra galv til galv. Da skjer det en prosess med regnvannet som gjør at mose og alger ikke så lett fester seg.

Børste og håndkraft

Fukt opp området med vann, gjerne tilsatt en eller annen form for mosefjerner. Fjern deretter mosen med skurebørste, vann og håndkraft. Etter dette sprayes taket med et mosedrepende middel.
Et mosedrepende middel kan være klorin blandet med vann 1:4. Klorinen dreper alger og mose. Sinkoksid eller kobbersulfat dreper også mose, lav og alger.

 Høytrykkspyling anbefales ikke, da det ødelegger steinens toppbelegg og gir fare for vannskader.

Det anbefales derimot å fjerne mosen med børste og håndkraft, for deretter å sprøyte taket med mosefjerner.

Har du problemer med å komme oppå taket, kan du kontake oss i Bioclean Takservice!