Taksikring

Taksikring er en viktig del av taket. Takstiger og plattformer ivaretar sikkerheten til de som ferdes på taket i forbindelse med feiing eller annet vedlikehold. Snøfangersystemet brukes for sikkerheten til de som ferdes på bakken og kan redusere skader på taket i forbindelse med snøfall.

  • Snøfangere –
    Snøfangere sikrer mot snøras og issvuller som faller ned fra tak.
  • Takstiger –
    Takstiger og gangbaner for trygg ferdsel på taket.
  • Pipeplattformer –
    Pipeplattformer sikrer at feier og vedlikeholdspersonell har trygg adkomst fra taket.

Vi har god erfaring med taksikring og monterer taksikringsutstyr fra Lobas.

Våre kunder innen taksikring og taksikringsutstyr er både private boliger og næringsbygg.

Ta kontakt for tilbud